Praktické uplatnění vysvědčení o SJZ začíná už na střední škole, využít jej můžete v rámci přijímacího řízení na vysokou školu, při cestách do zahraničí i v následujícím pracovním životě.

Využití certifikátu na střední i vysoké škole

Na středních školách je možné certifikátem z mezinárodně uznávaných zkoušek i vysvědčením o SJZ nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zatím je tato možnost v kompetenci ředitelů středních škol, proto je potřeba se na uznávání informovat přímo u vedení vybrané střední školy.

Certifikáty bývají obvykle uznávány při přijímacích zkouškách na VŠ, některé školy jazykové certifikáty automaticky bonifikují poměrně velkým počtem bodů. Certifikát je rovněž možné uvést v životopisu jako doklad jazykové znalosti. Jste-li držitelem certifikátu, zvyšujete tak své šance na trhu práce. Vysvědčení o SJZ je totiž důkazem, že jazyk na požadované úrovni skutečně ovládáte. Certifikát otvírá rovněž dveře ke studiu na vysokých školách v zahraničí.