Přípravný kurz je určen pro zájemce o vykonání certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na ÚJOP UK.

Kurzy jsou vhodné pro všechny zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně A2, B1, B2 nebo C1 a chtějí se přihlásit k certifikované zkoušce. Absolvování tohoto kurzu značně zvýší šanci, že zájemce tuto zkoušku úspěšně složí.

Kurzy probíhají v 5 termínech (celkem 10 x 45 min.). Kurzy se otevírají při počtu minimálně 4 účastníků, příp. je možná individuální příprava. Zájemci budou informováni o zahájení kurzu ihned po té, co bude přihlášen minimální počet zájemců. Individuální přípravu je možné zahájit ihned dle dohody. Poplatek za kurz je nutné uhradit před zahájením kurzu.

Obsah kurzu

– seznámení s formátem a strukturou všech 4 částí zkoušky (čtení, poslech, psaní mluvení)

– upevnění jazykových znalostí a dovedností na úrovni požadované zkoušky

– strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují

– společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní)

– systematické psaní testů nanečisto

V kurzu se pracuje s modelovými variantami testů a s vybranými materiály. Cvičné materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Před zahájením kurzu napíší zájemci o kurz gramatický test na úrovni požadované zkoušky.  Na základě tohoto testu bude součástí kurzu i část, kde si zájemci zopakují a procvičí problematiku gramatických témat.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.