Dálkové studium němčiny je ideální formou studia pro člověka, který nechce, nebo nemůže pravidelně navštěvovat kurzy v jazykových školách.

V tomto kurzu se používají speciální učební materiály, které připravujeme na základě našich dlouholetých zkušeností s výukou tohoto typu.

Před zahájením studia vyplní zájemce vstupní test, podle kterého je následně zařazen do příslušné úrovně studia.

Každá lekce obsahuje slovní zásobu, výklad gramatiky, procvičování gramatiky, gramatická a konverzační cvičení, články. Jedna lekce je určena na probrání během 1 měsíce, ale tempo výuky si stanovuje studující sám. Po zpracování lekce zašle studující vypracovaná cvičení e-mailem zpět svému učiteli k vyhodnocení. V případě, že studující nezvládne učivo na patřičné úrovni, je vyučujícím upozorněn na nezvládnuté části a zároveň dostane i další cvičení. Samozřejmostí jsou pak v případě potřeby konzultace problémů po telefonu nebo e-mailem.

Po probrané lekci může následovat osobní konzultační hodina.

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.