Osvědčení o základní znalosti jazyka v rozsahu B1 – C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se vydává po prokázání znalosti jazyka.

Osvědčení o základní znalosti jazyka různých úrovní je možné využít při přijímacím řízení na některé vysoké školy nebo v zaměstnání jako doklad o znalosti jazyka na dané úrovni.

Přezkušování se skládá z písemného testu a ústní části.

Úroveň B1

Písemná část se skládá ze tří částí – test porozumění čtenému textu (60 minut), test porozumění slyšenému textu (20 minut) a gramaticko-lexikální test (45 minut).

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. V první části se uchazeč krátce představí (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku). Ve druhé části si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu (ústní část trvá ca. 10 minut). Okruhy ústní části jsou např. rodina, práce, volný čas, dovolená, cestování, kultura apod.

Aby kandidát u zkoušky uspěl, musí ve všech testech písemné části a ústní části získat minimálně 60%.

Poplatek: 2.000 Kč (ve skupině min. 3 zájemci), 2.500 Kč (individuální přezkušování).

Úroveň B2

Písemná část se skládá ze tří částí – test porozumění čtenému textu (60 minut), test porozumění slyšenému textu (25 minut) a gramaticko-lexikální test (45 minut).

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. V první části se uchazeč krátce představí (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku). Ve druhé části si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu (ústní část trvá ca. 15 minut). Okruhy ústní části jsou např. rodina, práce, volný čas, dovolená, cestování, kultura apod.

Aby kandidát u zkoušky uspěl, musí ve všech testech písemné části a ústní části získat minimálně 60%.

Poplatek: 2.500 Kč (ve skupině min. 3 zájemci), 3.000 Kč (individuální přezkušování).

Úroveň C1

Písemná část se skládá ze čtyř částí – test porozumění čtenému textu (60 minut), test porozumění slyšenému textu (30 minut), gramaticko-lexikální test (45 minut) a psaní (50 minut).

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. V první části se uchazeč krátce představí (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku). Ve druhé části si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu (ústní část trvá ca. 20 minut). Okruhy ústní části jsou např. rodina, práce, volný čas, dovolená, cestování, kultura apod.

Aby kandidát u zkoušky uspěl, musí ve všech testech písemné části a ústní části získat minimálně 60%.

Poplatek: 3.000 Kč (ve skupině min. 3 zájemci), 3.500 Kč (individuální přezkušování).

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.