Pro koho je kurz určen?

Jedná se o odborný kurz a je určen pro lékaře, příp. studenty lékařských fakult, kteří se chtějí připravit na práci v německy mluvících zemích. Vzhledem k tomu, že jde o specializovaný kurz, předpokládá se, že studenti budou mít znalosti němčiny minimálně na úrovni A2.

Jaký je cíl kurzu?

Cílem kurzu je rozšíření slovní zásoby z oblasti medicíny, příprava posluchače po jazykové stránce na práci ve zdravotnictví a příslušnému stupni zkoušek z němčiny minimálně na úrovni B2. Mezinárodně uznávanou zkoušku je možné vykonat přímo na naší jazykové škole.

Co je obsahem kurzu?

Při výuce je kladen důraz na zopakování a prohloubení německé gramatiky a následné rozšíření těchto znalostí potřebných ke zvládání nejběžnějších situací v reálném a pracovním světě.

Odborný kurz němčiny pro lékaře a zdravotní sestry je zaměřen na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití odborné terminologie v praxi.

Jak kurzy probíhají?

Kurz se koná jednou týdně 90 minut ve skupinkách 4 – 6 posluchačů podle dosažené úrovně znalostí.

V případě dostatečného množství přihlášených, je možné kurz zahájit kdykoli v průběhu celého roku.

Při výuce používáme učebnici „Deutsch im Krankenhaus neu“ nakladatelství Klett, která je v ceně kurzu.

Možné jsou také individuální lekce.

Jak se přihlásit?

Jednoduše vyplňte přihlášku do kurzu v sekci „Přihlášky“.

Napište nám

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám zde, příp. na email info@jsdoceo.cz. Rádi Vám dotazy zodpovíme.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.