Na základě rozhodnutí MŠMT (č.j. MSMT-3333/2018-5) byla naše jazyková škola zařazena do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Statut studenta

Tato vyhláška stanoví, že žáci, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky střední školy se všemi právy a povinnostmi žáka.

Charakteristika a obecné podmínky

  • Pomaturitní kurz ale není určen jenom pro letošní maturanty – může se do nich přihlásit kdokoliv. Jediným rozdílem je, že starší studenti již nezískávají status studenta (což znamená, že nemají od státu hrazené zdravotní pojištění).

  • Žák je povinen v rámci řádného denního studia absolvovat nejméně 20 hodin výuky týdně, tj. 4 vyučovací hodiny denně. Výuka bude probíhat denně v ranních a dopoledních hodinách.

  • Po úspěšném absolvování jednoletého jazykového kurzu při splnění povinné docházky bude žákovi vydáno na konci školního roku Osvědčení.

  • Žáci se v rámci výuky cíleně připravují na složení státních jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových zkoušek.

  • Uchazeči podávají přihlášku na webu Jazykové školy.

  • Otvíráme malé skupiny 8 žáků.

  • Kurzovné pro školní rok 2018/2019  je od 34 900,- Kč. Kurzovné je možné platit ve dvou splátkách.

 • V ceně kurzu je poplatek za certifikovanou zkoušku.

Organizace výuky

 • Výuka probíhá podle harmonogramu stejně jako výuka na středních školách od 4. září 2017 do 29. června 2018.

 • Vyučuje se každý den od pondělí do pátku 4 hodiny, tj. 20 hodin týdně.

Ukončení studia

 • Na konci školního roku dostanou žáci Osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního kurzu.

 • Výuka bude směrována k tomu, aby žáci byli schopni úspěšně složit mezinárodně uznávanou zkoušku z němčiny (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), resp. z angličtiny (Cambridge English). Případně státní jazykovou zkoušku. Zkoušky se konají přímo na naší Jazykové škole.

 • Poplatek za zkoušku je zahrnut v ceně kurzu.

Výhody studia na naší jazykové škole

 • Škola se nachází nedaleko centra, a to na Žižkově (přímo u VŠE).

 • Výuka probíhá v malých skupinách.

 • Vyučují vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé a zahraniční lektoři.

 • Dle stornovacích podmínek školy záruka vrácení kurzovného pro žáky, kteří se dostanou na vysokou školu.

 • Žáci mají k dispozici WiFi připojení zdarma.

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.