Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z reálií pro účely udělování státního občanství k části zkouška z českého jazyka. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.

Obsah kurzu

Na začátku kurzu se posluchači seznámí se strukturou testu a vypracují modelový test z reálií.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se všemi otázkami z databáze testových úloh.

Budou také seznámeni se základním zeměpisem České republiky, s historií ČR i s výkladem základních historických souvislostí. Dále jim budou představeny základní právní normy týkající života a podnikání v České republice.

K dispozici je několik cvičných testů.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin po 60 minutách.

Minimální počet posluchačů je 4.

V případě dostatečného množství přihlášených, je možné kurz zahájit kdykoli v průběhu celého roku.

Je možné absolvovat kurz i individuálně, a to v rozsahu 4 vyučovací hodiny po 60 minutách.

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.