Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z reálií pro účely udělování státního občanství k části zkouška z českého jazyka. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.

Obsah kurzu

Na začátku kurzu se posluchači seznámí se strukturou testu a vypracují modelový test z reálií.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se všemi otázkami z databáze testových úloh.

Budou také seznámeni se základním zeměpisem České republiky, s historií ČR i s výkladem základních historických souvislostí. Dále jim budou představeny základní právní normy týkající života a podnikání v České republice.

K dispozici je několik cvičných testů.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin po 60 minutách.

Minimální počet posluchačů je 4.

V případě dostatečného množství přihlášených, je možné kurz zahájit kdykoli v průběhu celého roku.

Je možné absolvovat kurz i individuálně, a to v rozsahu 4 vyučovací hodiny po 60 minutách.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství k části zkouška z českého jazyka. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.

Obsah kurzu

Na začátku kurzu projdou jeho účastníci gramatickým testem na úrovni B1. Na jeho základě si během kurzu zopakují a procvičí gramatiku, která jim dělá problémy.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s formátem a strukturou zkoušky a s tím, jak mají řešit jednotlivé typy úloh v testu.

Části porozumění čtenému textu a psaní vypracovávají posluchači doma a v hodině si společně procházejí chyby. K dispozici je několik cvičných testů.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 12 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Minimální počet posluchačů je 4.

V případě dostatečného množství přihlášených, je možné kurz zahájit kdykoli v průběhu celého roku.

Kurz je možné absolvovat i individuálně.

Poplatek: 1.900 Kč (skupina min. 4 zájemci); 2.900 Kč (individuální příprava).

Poplatek za oba moduly dohromady: 5.600 Kč.

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.